´╗┐

Welkom bij de gemeente van de Maartenskerk

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk.

Op deze website vindt u informatie over de erediensten, de agenda, en contactinformatie van onze gemeente en de verenigingen.

We nodigen u in het bijzonder van harte uit in onze kerkdiensten, ook nu ze alleen online te volgen zijn !

Maartenskerk open voor het hele dorp

Op elke woensdagochtend en zaterdagochtend van 11 tot 12 uur is de Maartenskerk geopend voor mensen die behoefte heeft om zich even terug te trekken, voor gebed, of voor een gesprek. Hartelijk welkom!

Kerkdiensten

Door de huidige omstandigheden zijn alle kerkdiensten alleen op afstand te volgen middels kerktelefoon, scanner, kerkfoon of video, zie Eredienst - uitzending en opname. In de kerk is in juni een kleine groep mensen aanwezig. De invulling van de dienst is zoveel als mogelijk hetzelfde als gebruikelijk. De gang van zaken voor de kerkdiensten in juli is in voorbereiding.

...
Collecten

collectezakkenNu de diensten vrijwel zonder gemeenteleden moeten plaatsvinden, betekent dit dat de kerkvoogdij en diaconie collecte-opbrengsten missen. Al het gemeentewerk ligt stil, maar de kosten lopen gewoon door. Ook aan het meeluisteren via internet zijn voor de diaconie kosten verbonden.

Daarom willen we u vriendelijk vragen om uw collectegeld op te sparen voor later of uw giften over te maken op:

Diaconie:  NL 72 RABO 0303 0333 55 t.n.v. Diakonie HHG Sint-Maartensdijk
Kerkvoogdij:  NL 10 RABO 0362 6466 94 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Sint-Maartensdijk
Zendingsbusjes: zie betaalgegevens op https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/giften/uw-steun

De Hersteld Hervormde Kerk heeft ANBI status; al uw giften via de bank zijn aftrekbaar van de belasting binnen de door de belastingdienst gestelde regels.

We danken iedereen die op deze manier al bijdragen heeft gegeven.

Overige aanpassingen vanwege Corona

  • Alle bijeenkomsten van de verenigingen komen tot nader bericht te vervallen. Ook de bibliotheek is tot nader bericht gesloten.
  • Elke avond om 19:30 wordt er een meditatie worden uitgesproken via de kerktelefoon.
  • Het voorlezen op dinsdag en donderdagmiddag via de kerktelefoon is gestopt nu de scholen weer zijn begonnen.

Gemeenteleden die per email op de hoogte willen blijven, kunnen hun mail adres doorgeven aan Erwin Lindhout. Dat kan via het contactformulier op deze site ("aan Ledenadministratie").

Klik hier om mee te luisteren naar de uitzendingen, of recente uitzendingen terug te luisteren


Wilt u meer weten? Wilt u een gesprek? Wilt u een Bijbel, of hebt u interesse voor onze eenvoudige basiscursus over de Bijbel? U kunt reageren via het contactformulier of telefonisch.

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

   
   
U bevindt zich hier: Home

Voor het correct functioneren van deze website worden cookies gebruikt.